c a l e n d a r i o

Módulo 3

 • Avaliación inicial: 13, 14 e 15 de setembro

Clases do Módulo 3: do 25 de setembro de 2017 ao 2 de febreiro de 2018

 • Exames Bloque I -> do 13 ao 17 de novembro
 • Recuperación Bloque I -> do 22 ao 29 de xaneiro
 • Exames Bloque II -> do 29 de xaneiro ao 2 de febreiro
 • Recuperación Bloque II -> entre o exame do bloque II e a avaliación do Módulo 3
 • Avaliación Módulo 3 -> do 5 ao 9 de febreiro
 • Exames extraordinarios Módulo 3 -> do 7 ao 11 de maio
 • Avaliación extraordinaria Módulo 3 -> 25 ou 26 de xuño

Módulo 4

 • Avaliación inicial: 17, 18 e 19 de xaneiro

Clases do Módulo 4: do 5 de febreiro ao 21 de xuño de 2018

 • Exames Bloque I -> do 9 ao 13 de abril
 • Recuperación Bloque I -> do 5 ao 9 de xuño
 • Exames Bloque II -> do 12 ao 16 de xuño
 • Recuperación Bloque II -> do 19 ao 21 de xuño 
 • Avaliación Módulo 4 -> 25 ou 26 de xuño
 • Exames extraordinarios Módulo 4 -> primeira semana de setembro
 • Avaliación extraordinaria Módulo 4 -> primeira semana de setembro